Ślad życia DNA

Chwilowo niedostępne

Materiał biologiczny w postaci DNA jest unikalny dla każdego organizmu. W kodzie DNA zawarta jest zaszyfrowana informacja decydująca o indywidualnych cechach, budowie i funkcjonowaniu organizmu. Utrwalony DNA Twojego pupila pozostawia ślad jego życia w postaci odpowiednio zabezpieczonej informacji genetycznej wraz z certyfikatem potwierdzającym unikalne dla zwierzęcia cechy.

Procedura

Do badań potrzebny jest materiał z którego wyizolowane zostanie DNA. W tym celu lekarz weterynarii lub hodowca powinien pobrać krew (do probówki z EDTA) lub włosy z cebulkami lub wycinek skóry (najlepiej z okolic pachwiny) i przesłać próbkę w czasie nie dłuższym niż 3 dni do laboratorium
Z dostarczonego materiału biologicznego wyodrębniamy DNA za pomocą trawienia tkanki przeznaczonymi do tego celu enzymami.
Kolejno próbka nanoszona jest na specjalne kolumienki w celu oczyszczenia DNA. Po elucji DNA z kolumienek przeprowadzana jest jego precypitacja przy pomocy roztworu organicznego i wzmacniacza precypitacji, dzięki któremu po izolacji uzyskujemy niebieski pelet DNA.
Czystość i jakość preparatu DNA oceniana jest za pomocą najnowocześniejszych metod spektrofotometrycznych
Z wykorzystaniem autorskiego zestawu odczynników oraz zaprojektowanych specjalnie dla gatunku pies krótkich fragmentów DNA, przy pomocy reakcji namnażania DNA (PCR) oraz rozdziałowi elektroforetycznemu, przygotowywany jest indywidualny profil (wzór prążkowy) dla każdego osobnika.
Utrwalenie wyizolowanej i wysuszonej próbki DNA przeprowadzone jest w dedykowanym środowisku gwarantującym stabilność materiału genetycznego przez okres co najmniej kilkudziesięciu lat.

Koszt: 1200 PLN